social-facebook-zeuxis.org.grsocial-twittersocial-youtubesocial-instagram

quadra

6 Οκτωβρίου 2020

Θέση Εργασίας:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (SWSTOI1020-PT)

Σχετικά με την Zeuxis

«Ζεύξη» σημαίνει ένωση, σύνδεση, δεσμός, γέφυρα.
Αυτό επιδιώκει να είναι και η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Ζeuxis που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2018.
Μία γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και σε όλους εμάς που μπορούμε να τους παράσχουμε τη βοήθειά μας.
Ένα χέρι ουσιαστικής βοήθειας με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες ανθρώπων (ανήλικοι, πρόσφυγες, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα εμπορίας ανθρώπων)
Έναν σύνδεσμο ανάμεσα στο Κράτος, τους κοινωνικούς φορείς και τις οργανώσεις για την προστιθέμενη αξία που η συνεργασία αυτών μπορεί να αποδώσει προς όφελος όλων όσοι χρειάζονται βοήθεια.
Αρωγό όχι μόνον για την κάλυψη των κενών σε συγκεκριμένους τομείς ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

Η Θέση Αναφέρεται

Στον Συντονιστή της Δομής

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής και διάρκειας έως τη λήξη του προγράμματος, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 20h Δευτέρα έως Παρασκευή και εφόσον κριθεί αναγκαίο να έχουν την δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες ή Σαββατοκύριακο με την ανάλογη τροποποίηση του ωραρίου

Περιοχή

Ξενώνας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Κοριτσιών «Οίκος», Αθήνα

Δράση & Φορέας

Δράση με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π. ΖΕΥΞΙΣ για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της δομής ασυνόδευτων ανήλικων κοριτσιών “ΟΙΚΟΣ”», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Περιγραφή καθηκόντων & Βασικές Αρμοδιότητες

Ο κοινωνικός λειτουργός μερικής απασχόλησης:
• ενημερώνει τους ωφελούμενους για το Σύμφωνο Φιλοξενίας, τη λειτουργία της Δομής , τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους κατά την είσοδό τους
• έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις υπηρεσίες ή δομές που αφορούν την υποστήριξη του παιδιού και φροντίζει για την παραπομπή του σε δομές ιατρικής περίθαλψης
• λαμβάνει και παρακολουθεί το κοινωνικό ιστορικό κάθε ωφελούμενου κατά την υποδοχή του και καταρτίζει μαζί του το ατομικό σχέδιο για την εξέλιξή του
• συνεργάζεται με το επιστημονικό προσωπικό για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ατομικής φροντίδας και εξέλιξης των παιδιών και την τήρηση του προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
• παρακολουθεί το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα των παιδιών και φροντίζει για την υλοποίησή του (συνοδείες σε δραστηριότητες, σε υπηρεσίες κλπ)
• τηρεί το αρχείο του ωφελούμενου (ατομικό φάκελο)
• τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του προσωπικού της ΖΕΥΞΙΣ και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής ΟΙΚΟΣ

Τυπικά Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Προηγούμενη συναφής εργασιακή εμπειρία
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
• Ικανότητα διαπραγμάτευσης, επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης των δυσκολιών ενός ανθρωπιστικού περιβάλλοντος έκτακτης ανάγκης.
• Εμπειρία στο μεταναστευτικό – προσφυγικό

Θα συνεκτιμηθούν

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Προηγούμενη εμπειρία εργασίας στην παιδική προστασία και γνώση του πλαισίου παιδικής προστασίας
• Γνώση και 2ης ξένης γλώσσας
• Εθελοντική εργασία

Είστε εσείς ο άνθρωπος που αναζητούμε;

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα:
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο/α του/ων τίτλου/ων σπουδών & άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας σας & συστατική επιστολή
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ
Κατά την συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.
Εφόσον επιλεγείτε για τη θέση θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίσετε πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ή αντίγραφο της σχετικής αίτησης) των τελευταίων 6 μηνών, με το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που εύλογα δε θα επέτρεπε να εργάζεται με ανηλίκους ή /και άλλες ευπαθείς ομάδες.
Η αίτηση υποψηφιότητας αφορά την κάλυψη της παρούσας μόνο θέσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε υποψηφιότητα για άλλη θέση, θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου αίτηση, σημειωνοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων

12 Οκτωβρίου 2020

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια από ομάδα αξιολόγησης που αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) άτομα και έχει οριστεί εγγράφως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. Τα στάδια είναι τα εξής:
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο ή από εξουσιοδοτημένη ομάδα διεξαγωγής συνεντεύξεων ή από την ομάδα αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι αυτοί θα αξιολογηθούν με αναλογία σε σειρά κατάταξης με βάση:
(α) την προϋπηρεσία τους στο αντικείμενο,
(β) τυχόν προϋπηρεσία/ εμπειρία απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
(γ) εθελοντική εργασία
(δ) γνώση αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
(ε) βιογραφικό και
(στ) συνέντευξη.
Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (τίτλο σπουδών και συναφή εμπειρία) δε θα καλούνται σε συνέντευξη και δεν θα αξιολογούνται.
Τα αποτελέσματα των σταδίων (1) και (2) καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα ο οποίος εγκρίνεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.
Από τον πίνακα προκύπτει η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, ώστε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων ή πρόσληψης επιπλέον προσωπικού λόγω αναγκών της Δομής.

Ημερομηνίες Αξιολόγησης και Διεξαγωγής Συνεντεύξεων

Η αξιολόγηση των τυπικών προσόντων και των βιογραφικών θα ολοκληρωθεί στις 12/10/2020. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη, θα ειδοποιηθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.
Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί από 12/10/2020 έως και 14/10/2020.
Σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email ή τηλεφωνικά.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας της παρούσας θέσης. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Zeuxis δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Κατεβάστε την αίτηση

© Copyright Zeuxis. All Rights Reserved. Powered by Stefmax LTD