social-facebook-zeuxis.org.grsocial-twittersocial-youtubesocial-instagram

we are hiring

Η ΖΕΥΞΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ αναζητά Υπάλληλο Καθαριότητας στο πλαίσιο της λειτουργίας Κέντρου Ημέρας στο κέντρο της Αθήνας.


Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση Βερανζέρου 15, ΤΚ 10677 Αθήνα την αίτηση και το αναλυτικό βιογραφικό τους, με αναγραφόμενη την ένδειξη «Day_Center_Cleaning_Staff »


Προηγούμενη αποστολή αίτησης και βιογραφικού δεν ισχύουν και θα χρειαστεί να γίνει αποστολή εκ νέου για τη συγκεκριμένη θέση. Κάθε αίτηση θα εξεταστεί με βάση τα προσόντα που ζητούνται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η εξέταση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη εμπιστευτικότητα και η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση της αρχής των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των βιογραφικών, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όσοι/ες
υποψήφιοι/ες αξιολογηθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της θέσης. Λόγω μεγάλου όγκου βιογραφικών δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των υποψήφιων που δεν θα επιλεγούν.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν) ή στοιχεία επικοινωνίας τρίτου που θα είναι σε θέση να δώσει συστάσεις για τον/την υποψήφιο/α
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (εάν χρειάζεται για τη θέση)

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνέντευξη), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Η ΖΕΥΞΙΣ έχει ορίσει Επιτροπή για την αξιολόγηση, η οποία θα καταρτίσει πίνακα κατάταξης σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση. Η συνολική αξιολόγηση θα βασιστεί στα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία και τη συνέντευξη. Οι υποψήφιοι καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης με βάση τα προσόντα τους. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων αξιοποιείται σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων.

 Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να αναλάβει καθήκοντα άμεσα.

Το προσωπικό της ΖΕΥΞΙΣ υπογράφει Κώδικα Δεοντολογίας, τηρεί τον Κανονισμό Λειτουργίας και συμμετέχει υποχρεωτικά σε εκπαιδεύσεις ή /και συναντήσεις που αφορούν το αντικείμενό του.

Ακολουθεί περιγραφή της θέσης και τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης (ένδειξη: “Day Center_ Cleaning_Staff”)

Η θέση αναφέρεται σε μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου. Ο τόπος απασχόλησης θα είναι το Κέντρο Ημέρας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ανήλικων Προσφύγων και Μεταναστών. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής και διάρκειας ενός (1) μήνα με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μεριμνά σχολαστικά για την τήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας στο Κέντρο Ημέρας
 • Τηρεί το πρόγραμμα καθαριότητας, όπως έχει καταρτιστεί από τον Υπάλληλο Διοικητικής
 • Υποστήριξης και τον Συντονιστή
 • Ενημερώνει άμεσα τον Συντονιστή για καταστάσεις που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση ή/και που δεν εμπίπτουν στη δική του/της αρμοδιότητα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία στο μεταναστευτικό - προσφυγικό

Κατεβάστε την αίτηση


 [1] Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η ΖΕΥΞΙΣ θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

© Copyright Zeuxis. All Rights Reserved. Powered by Stefmax LTD