social-facebook-zeuxis.org.grsocial-twittersocial-youtubesocial-instagram

we are hiring

header2

Η Ζεύξις, ως εταίρος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης αναζητά Συντονιστή Πεδίου στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Μαλακάσα.


 Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν
μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση Βερανζέρου 15, ΤΚ 10677 Αθήνα
την αίτηση και το αναλυτικό βιογραφικό τους, με αναγραφόμενη την ένδειξη «Safe Zone Malakasa_Field Coordinator»,
έως την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.


 Προηγούμενη αποστολή αίτησης και βιογραφικού δεν ισχύουν και θα χρειαστεί να γίνει αποστολή εκ νέου για τη συγκεκριμένη θέση. Κάθε αίτηση θα εξεταστεί με βάση τα προσόντα που ζητούνται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα¹ και η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση της αρχής των ίσων ευκαιριών. Αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των βιογραφικών, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όσοι/ες υποψήφιοι/ες αξιολογηθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της θέσης. Λόγω μεγάλου όγκου βιογραφικών δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των υποψήφιων που δεν θα επιλεγούν. 

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν) ή στοιχεία επικοινωνίας τρίτου που θα είναι σε θέση να δώσει συστάσεις για τον/την υποψήφιο/α

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 22/05/2020 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνέντευξη), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Η ΖΕΥΞΙΣ έχει ορίσει Επιτροπή για την αξιολόγηση, η οποία θα καταρτίσει πίνακα κατάταξης σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση. Η συνολική αξιολόγηση θα βασιστεί στα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία και τη συνέντευξη. Οι υποψήφιοι καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης με βάση τα προσόντα τους. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων αξιοποιείται σε περίπτωση μη ανάληψης καθηκόντων ή αποχωρήσεων.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να αναλάβει καθήκοντα άμεσα.

Το προσωπικό της ΖΕΥΞΙΣ υπογράφει Κώδικα Δεοντολογίας, τηρεί τον Κανονισμό Λειτουργίας και συμμετέχει υποχρεωτικά σε εκπαιδεύσεις ή /και συναντήσεις που αφορούν το αντικείμενό του.

Ακολουθεί περιγραφή της θέσης και τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: Συντονιστής Πεδίου (ένδειξη: “Safe Zone Malakasa_Field Coordinator”)
Η θέση αναφέρεται σε πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου. Ο τόπος απασχόλησης θα είναι η Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Μαλακάσα, και ειδικότερα η Safe Zone για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής και διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος (31/12/2020).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • H εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης και η μέριμνα για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας

 • H τήρηση των ημερησίων προγραμμάτων και για κάθε αλλαγή σε ειδικές περιπτώσεις

 • (α) H εποπτεία των συνθηκών διαβίωσης, η αρτιότητα της παροχής υπηρεσιών & (β) η ανάληψη άμεσης δράσης αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής, εφόσον χρειάζεται παρέμβαση
 • Κατάρτιση προγράμματος δραστηριοτήτων, μαθημάτων και ψυχαγωγίας των ανηλίκων σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό (παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κλπ)

 • Συντονισμός και εποπτεία του προσωπικού, και διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας (συναντήσεις του προσωπικού, τήρηση προγράμματος βαρδιών).

 • Διαχείριση και διανομή του υλικού (ρούχα, τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη προσωπικής υγιεινής, αναλώσιμα κ.λπ.)

 • Μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια με τα απαραίτητα κατά περίπτωση υλικά (π.χ. αναλώσιμα είδη γραφείου, προμήθειες κ.λπ.) και για την ορθή χρήση του εξοπλισμού.

 • Άμεση αναφορά στον Συντονιστή του Προγράμματος (και στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές) για κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανηλίκων ή των εργαζόμενων

 • Οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη (τήρηση των αρχείων, συμβάσεις, κώδικες δεοντολογίας υπογεγραμμένοι από το προσωπικό, βάρδιες του προσωπικού, πίνακες εργασίας και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο) και τήρηση πρωτοκόλλου.

 • Έγκριση της εισόδου σε επισκέπτη στην εγκατάσταση και εποπτεία κατά περίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του/της

 • Εκπροσώπηση της ZEUXIS σε εργαστήρια, δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ. σχετικά με την εγκατάσταση, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη διοίκηση της Οργάνωσης

 • Συμπλήρωση και υποβολή αναφορών, εκθέσεων προόδου και φυσικού αντικειμένου, τήρηση στατιστικών στοιχείων.

 • Μέριμνα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (από τους καθ’ ύλην αρμόδιους) και την τήρηση – επικαιροποίηση αυτών κατά περίπτωση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ανθρωπιστικών (Πολιτικών, Κοινωνικών) ή Οικονομικών – Διοικητικών Σπουδών
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της προστασίας ανήλικων & άριστη γνώση του πλαισίου αναφορικά με την παιδική προστασία.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση και στον συντονισμό ομάδας προσωπικού

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης

 • Ικανότητα καθοδήγησης της ομάδας, επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ του προσωπικού, διαχείρισης προσωπικού

 • Εχεμύθεια και διακριτικότητα

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στο μεταναστευτικό – προσφυγικό

 • Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας

 • Εθελοντική εργασία

 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.

Κατεβάστε την αίτηση


 [1] Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η ΖΕΥΞΙΣ θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

© Copyright Zeuxis. All Rights Reserved. Powered by Stefmax LTD