1497

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της ΖΕΥΞΙΣ ΜΚΟ στο "Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης" κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ. αριθ 10616/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3820 τΒ). H ΖΕΥΞΙΣ ΜΚΟ με αφοσίωση στο όραμα και στις αξίες των ιδρυτικών μελών της, εργάζεται ακατάπαυστα για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, υπεύθυνη αντιμετώπιση των αναγκών των ωφελουμένων μέσα από τα προγράμματά της, συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και διαφάνεια.

Πιστοποίηση στο Μητρώο

1497

Η ΖΕΥΞΙΣ ΜΚΟ εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο:
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:
- Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής (Παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, διερμηνείας, φροντιστών, παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου)
-Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων)

Πιστοποίηση ΙSO

1497

Στην ΖΕΥΞΙΣ έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Εργασίας Ειδική πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Η σχετική Απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πιστοποίηση

© Copyright Zeuxis. All Rights Reserved. Powered by i-2.gr